Vad vi gör

Skadex är experter på hussvamp. Vi vet vilka metoder som ska användas för att sanera och återställa på ett grundligt och långsiktigt sätt. Vi tar inga genvägar, utan vet precis vilken typ av arbete olika situationer kräver. I vissa fall räcker enklare åtgärder, men vid allvarliga angrepp kan stora ingrepp vara nödvändiga. Om så är fallet, misströsta inte. Vi behandlar hussvampsangrepp med hänsyn till byggnadens material och konstruktion, och ser till att byggnaden hantverksmässigt och kvalitetsmässigt återställs till ursprungligt skick.

Vi arbetar även med även fukt- och mögelskador. Fukt och mögel kräver sällan lika omfattande saneringsarbeten som hussvamp, men de är nära besläktade eftersom fuktproblem är en grundläggande orsak till angrepp av både fukt och mögel.