Vad är äkta hussvamp?

Det finns ett 30-tal olika sorters svamp som kan drabba hus, men äkta hussvamp (Serpula Lacrymans) är den mest fruktade. Äkta hussvamp är en brunrötesvamp som kan uppstå i dåligt ventilerade och fuktiga utrymmen som krypgrunder, källare eller i våtutrymmen.

Förutsättningar

Hussvamp

Hussvampen bryter ner trä och orsakar röta, som får virket att krympa och så småningom smulas sönder. Därmed påverkas bärfastheten, vilket kan leda till sättningar och ras.

För att äkta hussvamp ska trivas krävs tre förutsättningar: trä, fukt och kalk. Hussvampen bryter ned träets cellulosa med hjälp av oxalsyra. För att neutralisera syran, som annars skadar svampen, tar den samtidigt upp en alkalisk källa i form av kalk. Kalk finns ofta i husets murverk.

Hussvamp finns latent i de flesta trähus och väntar på att miljön ska bli gynnsam. När detta sker kan den explodera och snabbt sprida sig. I en fuktig miljö med en temperatur på ca 20 grader kan den växa upp till 5–6 mm per dygn.

Karaktäristiskt för hussvamp är att den på egen hand kan transportera vatten och kalk till fruktkroppen. Svampens mycel bildar långa sugrörsliknande strängar som kan transportera fukt från en källa och vidare flera meter bort över sten eller betong tills den hittar nytt virke att leva av. Den kan då även angripa färskt och torrt virke. Det latinska namnet serpula – krypande – kommer av denna egenskap.

Hussvampen har lättare för att ”drunkna” än andra rötsvampar. Den slutar gro om fuktigheten överstiger 80–90 %. Svampens andra latinska namn, lacrymans – gråtande–, kommer av att mycelet försöker göra sig av med överflödigt vatten genom att bilda vattendroppar.

Så upptäcker du hussvamp

Det kan vara svårt att upptäcka hussvamp, ofta är den dold under golv eller bakom lister. Den växer till en början med ett vitt mycel, och ser ut lite som skum. När hussvampen utsätts för ljus bildas fruktkroppar. Dessa är tunna och platta, med brunaktig kropp omgärdad av en vit kant. På svampens skrovliga ovansida bildas ett brunt sporpulver. Det är oftast i detta stadium som hussvampen upptäcks, då sporpulvret sprids och kan se ut som om kanel eller kakao spillts ut längs lister eller trösklar.

Oftast luktar inte hussvamp, men färska angrepp kan ha en lukt som påminner om champinjon.

Vad gör du om du drabbats?

Sanering av hussvamp är ett stort och krävande jobb som inte bör göras på egen hand. Allt angripet material måste avlägsnas, kringliggande områden saneras och all fukt torkas. Det är av högsta vikt att allt angripet material tas om hand om det rör sig om äkta hussvamp – annars är problemen snart tillbaka.

Om du misstänker att du har drabbats, kontakta oss på Skadex. Vi kan genom besiktning bekräfta vilken typ av rötsvamp det rör sig om, lokalisera källan och därefter sanera enligt väl beprövade metoder.

Trots att stora ingrepp kan krävas, kan vi i de flesta fall återställa huset till samma skick som innan angreppet.